Polarias verksamhet styrs av ansvar för miljö, människor och samhälle.

1. En högkvalitativ och hållbar råvara säkerställer produktens långa livscykel och återvinningsbarhet

Polarias produkter kombinerar hög kvalitet, funktionalitet och hållbarhet. Produkterna är konstruerade för att vara långlivade och fungera i fuktiga utrymmen, vilket innebär en helt exceptionell kravnivå för materialen. Den viktigaste råvaran i produkterna är stål, vars hållbarhet gör att vi kan lova våra kunder en livslång produkt. En produkt som inte ens efter att den upphört att tjäna sitt egentliga syfte slutar som avfall utan fortfarande kan utnyttjas. Stål är det mest återvunna materialet i världen och unikt eftersom det behåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Vi följer ständigt den snabba utvecklingen inom stålindustrin när det gäller att minska koldioxidutsläppen och tar aktivt i bruk innovationer och råvaror som genererar mindre utsläpp.

2. Förtroende och transparens utgör grunden för samarbetet med materialleverantörer och samarbetspartners

För oss på Polaria är det viktigt att vi gör affärer och arbetar med samarbetspartners som har en värdegrund som liknar vår. Därför är transparens i leverantörskedjan viktigt för oss. Vi vill veta varifrån våra råvaror kommer, hur de tillverkas och vilka slags organisationer och människor som står bakom dem. Vi kräver kvalitet och ansvarsfulla affärsmetoder av både oss själva och våra samarbetspartners. Polaria strävar efter att gynna inhemska partners och alltid skaffa råvarorna så lokalt som möjligt. Vi vill på så sätt öka den finländska sysselsättningen och minimera transportbelastningen. Material som vi inte får tag på i Finland skaffar vi så nära som möjligt, från grannländerna och EU, och endast i sällsynta fall från länder utanför EU. I alla partnerskap strävar vi efter ett långt och förtroligt samarbete som gynnar båda parter.

3. Finsk produktion är en garanti för att produkterna är finländska och håller hög kvalitet

Polarias fabrik grundades 1970 och har verkat i Mäntyharju i Södra Savolax i över 50 år. Under företagets historia har vi sysselsatt hundratals personer i regionen och tillsammans med andra företag inom Veisto Group är vi fortfarande den största arbetsgivaren i området. En egen inhemsk produktion, kontinuerlig kompromisslös produktutveckling och professionell personal garanterar att produkterna är finländska och håller hög kvalitet. Omfattande investeringar i produktionsprocesser och energieffektivitet samt beslutet att sluta använda icke-ekologiska material har inte bara främjat effektiviteten i vår produktion och utvecklingen av ansvarsfulla produkter utan också minskat verksamhetens miljöbelastning.

4. En kompetent och motiverad personal är företagets själ

Ansvarsfull verksamhet startar på hemmaplan och utan en välmående personal är god affärsverksamhet inte möjlig. Vi är stolta över våra kompetenta och engagerade medarbetare och investerar ständigt i personalens arbetssäkerhet och välbefinnande. Polaria erbjuder meningsfulla och inspirerande arbetsuppgifter och strävar efter att utbilda multikompetenta medarbetare. Vi utvecklar incitament för att öka trivseln på jobbet och erbjuder möjligheter till fritidsaktiviteter. Den höga motivationen och engagemanget i företaget återspeglas i kvaliteten på produkterna och känns i allas vår vardag. Ansvaret för ett gott arbetsklimat är en fråga för alla. Långa anställningar är en hederssak för oss och ett tecken på en engagerad och motiverad personal.

5. En livskraftig och mångfacetterad hembygd är
en hjärtesak för oss 

Även om vi ibland säger att vi har plåt i hjärtat, slår det stora och varma slag för det natursköna Mäntyharju och de människor som bor där. Vi vill dra vårt strå till stacken för att skydda den lokala miljön och arbeta för en mångfacetterad gemenskap. Polaria vill öka Södra Savolax attraktionskraft och trivsel och stödja rekreationsmöjligheterna i regionen. Vi vill se framåt och samarbeta med ungdomar och olika läroanstalter. Målet är att lyckas och att agera för regionen samt att vara en eftertraktad arbetsgivare även i framtiden.

6. Planering och noggrant utvalda logistikpartners möjliggör koldioxidneutrala transporter

Varje månad avgår mer än 400 transporter från vår fabrik till olika delar av Finland och Sverige. Med hjälp av en utsläppssnål fordonspark som drivs med förnybara bränslen har vår logistikpartner Posti kunnat garantera oss helt koldioxidneutrala transporter. God transportplanering säkerställer att Postis bilar inte kör tomma, utan så långt det är möjligt skickas våra produkter iväg i fulla transportenheter.

7. Ett gott samarbete med kunderna är ömsesidigt och hållbart

För att ta oss ur lågkonjunkturen på 1990-talet började vi investera i automatisering av produktionen, i marknadsföring och i goda kundrelationer. Arbetet gav snart frukt, man litade på oss och vi bildade goda kundrelationer med centralaffärer och byggföretag. Idag inkluderar våra kunder även återförsäljare, designers och byggherrar i branschen samt helt vanliga människor. Vårt mål är en smidig, pålitlig och effektiv verksamhet för kunder, partners och samhället. Vi satsar på långsiktiga samarbeten som gynnar alla parter. Vi arbetar för att det ska vara enkelt och trevligt att köpa våra produkter och för att de ska tjäna sitt syfte länge.

8. Polarias värderingar konkretiseras i kundens vardag

Vårt värdelöfte uppfylls i människors vardag, ofta i badrummet där våra produkter har visat sig vara okomplicerade, långvariga och hållbara. Produkternas uppgift är att göra vardagen enklare och att öka ordningen och tryggheten. Polarias produkter är konstruerade för att tåla livet och har 10 års garanti. Produktportföljen beaktar olika kundgrupper och vi anser att alla har rätt till ett tillgängligt badrum. Våra hjälpprodukter är utformade för tillgängliga hem och ger personer med nedsatt rörlighet kvalitet i vardagen i form av funktionalitet och smidighet i livets små sysslor.

“Tillgänglighet får inte vara ett hinder för det estetiska. Det är viktigt för oss att vi med hjälpprodukter som är utformade för tillgängliga hem kan göra livet enklare för personer med nedsatt rörlighet”, påpekar Tuomas Toivonen, som ansvarar för Polarias produktutveckling.

9. Att utnyttja materialvärdet i nya produkter sparar jungfruliga råvaror

Vi har inte valt långlivat stål som den främsta råvaran för våra produkter bara på grund av hållbarheten och funktionaliteten, utan också på grund av återvinningsbarheten. Stål är en av de mest återvunna råvarorna i världen eftersom det behåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Därför kan också våra produkter återvinnas i slutet av sin livscykel och råvaran kan få ett nytt liv i en annan form. Vi utformar materialflödena i produktionen väl och vår fabrik genererar numera extremt lite stålspill. Även när det gäller överskottsmaterial främjar vi cirkulär ekonomi och återvinner allt på korrekt sätt. Det är vår plikt som ansvarsfull aktör.