Värderingarna, vision och mission

I Polaria vi grundar vårt arbete på stark historia på över 50 år och våra värderingar: utveckling, mänsklighet och hållbarhet.

Värderingar: Utveckling, mänsklighet och hållbarhet

Utveckling: Kompetenta och motiverade människor är företagets viktigaste konkurrensfördel. Vi utvecklar våra produkter genom att lyssna på våra kunder och effektivisera vår verksamhet med anställda i åtanke.

Mänsklighet: Vi har människor på jobbet, människor som kunder och människor som partners. Vi vill arbeta för ett mer humant grannskap och arbetsmiljö. Vi accepterar inte diskriminering i någon form.

Hållbarhet: Vi arbetar kompromisslöst och långsiktigt för hållbar produktion och produkt. Det är viktigt för oss att skapa långvariga produkter som är direkt från produktionsprocessenbelastar miljön så lite som möjligt. Hållbara metoder skapar en hälsosam arbetsmiljö och arbetsplatsen som är säker.

Mission: Vi producerar slitstarka badrumsmöbler
i stål på ett hållbart och effektivt sätt.

Vision: Vi är den mest önskade tillverkare av badrumsmöbler i Norden.