God jul och gott nytt år!

När det är dags att gå in i det nya året, är det dags att tacka alla våra kunder och samarbetspartners för det gångna året.

Vi fortsätter även i år vår långvariga tradition att donera pengarna avsedda för julgåvor till en god sak. Denna jul stöder vi MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s arbete för unga.

Vi önskar alla en fridfull jul, glädje och framgångar inför det kommande året.